TRANG CHỦ                    GIỚI THIỆU                    DANH MỤC SẢN PHẨM                    DỊCH VỤ                    CÔNG NGHỆ MẠNG                    TIN TỨC                    LIÊN HỆ
Banner

Triển khai hạ tầng mạng

Quy trình:

  • Lên kế hoạch triển khai
  • Các kế hoạch tích hợp hệ thống mới vào hệ thống cũ
  • Đưa ra các cấu hình mẫu/mô hình thử nghiệm
  • Thử nghiệm các cấu hình mẫu trên mô hình lab
  • Triển khai hệ thống
  • Nghiệm thu hệ thống
  • Đào tạo sử dụng ứng dụng hệ thống

Cam kết lợi ích:

  • Đảm bảo về tiến độ triển khai
  • Đảm bảo về độ tin cậy, tính năng và sự ổn định của hệ thống sau triển khai
  • Giúp khách hàng tiếp cận công nghệ cao thông qua quá trình đào tạo sử dụng các tính năng và dịch vụ

TÌM KIẾM SẢN PHẨM

LIÊN HỆ TRỰC TUYẾN

QUẢNG CÁO